Alla ska inte röra sig mer

VÄLMÅENDE Sitt mindre och rör på dig mer är experternas samstämmiga råd när det gäller fysisk rörelse. Men detta ifrågasätts nu av forskare som vill ta fram rekommendationer för träning anpassat till olika yrken.

Ge utrymme för hjärnvila

VÄLMÅENDE Mentala tallriksmodellen ger ett tankestöd för att jobba med psykiskt välmående. Prata om hjärnans behov på arbetsplatsen, återhämtning kan inte sparas till helgen och semestern. Det råder hjärnforskaren Sissela Nutley som är aktuell med boken Hälsosegrar.

Tuffare krav på arbetsgivare på gång

Regeringen vill att arbetsgivare ska tvingas sätta in snabbare åtgärder för att förhindra långtidssjukskrivningar. Arbetsrättsexperten Tommy Iseskog tror att lagförslaget kan skapa rejäl politisk konflikt.