Tänka efter före

Det här är årstiden som passar bra för nya föresatser. Komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete på jobbet låter kanske inte upphetsande, men kan få de bästa följder.

Företagshälsan missar målet

Företagshälsovården är inriktad på insatser för individen och jobbar inte förebyggande för att minska arbetsmiljöproblem. Det framgår av en studie om hur företagshälsan används i offentliga sektorn.