Gör mer mot mobbning

Nu måste arbetsgivaren ha en policy och rutiner för vad som ska hända om en anställd mobbas. Men det behövs även en mobbningsombudsman, tycker psykologen Stefan Blomberg.

Ingen lag mot mobbning planeras

Det är inte aktuellt med någon ny utredning om en lag mot mobbning i arbetslivet. Regeringen vill avvakta den föreskrift om psykosociala frågor som Arbetsmiljöverket arbetar med.