Arbetslösheten har flyttat

Arbetslösheten har minskat mest i Norrlands glesbygd det senaste decenniet. Däremot ökar den i vissa förorter och i Smålands industrisamhällen. Det visar nya uppgifter som Arbetsförmedlingen tagit fram åt Du&jobbet.