Fler nyanlända måste sätta sig i skolbänken

GRANSKNING Det tar i genomsnitt åtta år innan hälften av de nyanlända flyktingarna får någon typ av arbete. Vad kan göras för att korta tiderna tills nyanlända kan försörja sig själva? En sak är klar: Vuxna behöver gå i skolan i helt ny omfattning.

Fler enkla jobb men de går till ”fel personer”

Både regering och opposition vill nu ha fler så kallade enkla jobb. Det ses som extra nödvändigt i ett läge när många nyanlända flyktingar har som mest grundskola. Men finns det så få enkla jobb? Flera forskare hävdar att de faktiskt blivit fler. Dock tas de av sökande med högre utbildning.

Jobbfrågan viktigast

Hur ska fler nyanlända flyktingar komma snabbare i jobb? Den frågan lär stå högt på den politiska dagordningen de kommande åren. Hälften av flyktingarna har högst grundskola. Vilken chans har de på arbetsmarknaden?

Utbilda mera!

När unga människor kommer till ett åldrande land borde det ses som en tillgång snarare än ett problem. Det som gäller är att de får utbildning och arbete.

De vill ha en plats

De senaste åren har flyktinginvandringen till Fagersta ökat. Risken för större arbetslöshet och en segregerad stad är akut. Men kommunen har kraftsamlat, och fått ovanligt många i jobb.