Varannan utlandsfödd arbetare står utanför facket

Globaliseringen av arbetslivet är en dubbel process där enkla jobb flyttats till låglöneländer, samtidigt som flyktingar och migranter med behov av dessa jobb flyttar hit. Facken står inför utmaningar, enligt en studie från professor Anders Kjellberg, Lunds universitet.

Kristina Sjöblom, Husum

En angelägen fråga för Kristina Sjöblom, som kvinnligt skyddsombud på en så manligt dominerad arbetsplats, är machokulturen.
– Som tjej möter man en tuff atmosfär. Även om mycket hänt på tio år, så finns det fortfarande en rå jargong. Jag pratar med kollegor och ber dem skärpa sig om det går för långt. Det är en fråga för arbetsledningen också. Det handlar om vilka attityder man har för att bemöta folk.