Riskfyllt ensamarbete på HVB-hem

Efter knivattacken mot en 22-årig anställd varnar fackförbundet Vision för stora säkerhetsbrister på landets HVB-hem. Akademikerförbundet SSR vill förbjuda ensamarbete och kräver att Arbetsmiljöverket gör tätare inspektioner på hemmen.