Oklara krav kring anmälningar vid dödsfall

DÖDSFALL Arbetssjukdomarnas förlopp, ersättningssystemet för arbetsskador och svårigheter att förstå vad och om man ska anmäla. Detta påverkar antalet anmälningar när någon misstänks ha dött av en arbetssjukdom, visar Du& jobbets genomgång. För knappt ett år sedan avled en lärare…

Riskfyllt ensamarbete på HVB-hem

Efter knivattacken mot en 22-årig anställd varnar fackförbundet Vision för stora säkerhetsbrister på landets HVB-hem. Akademikerförbundet SSR vill förbjuda ensamarbete och kräver att Arbetsmiljöverket gör tätare inspektioner på hemmen.