Stor variation i antalet vaccinerade i olika yrken

COVID Vaccinationstäckningen mot covid-19 varierar kraftigt mellan olika yrkesgrupper i Stockholms län, visar en ny studie från Centrum för arbets-och miljömedicin i Region Stockholm. Insatser på arbetsplatsen är en möjlig väg för fler vaccinerade, skriver rapportförfattarna.

Krävande rehab vid postcovid

REHAB Den som drabbats av postcovid behöver ofta rehabilitering för att komma tillbaka till jobbet. Det kan handla om allt från konditionsträning till minnesövningar. De flesta blir bättre, men det kan gå långsamt, säger de experter som Du&jobbet talat med.

Lågstatusyrken utsatta under pandemin

STUDIE Smittspridningen av covid-19 har varit hög bland personer i lågstatusyrken. Det beror bland annat på många nära kontakter med andra och brist på skyddsutrustning, enligt en intervjustudie från Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet.