Utländska arbetare ökar stort

Antalet utländska arbetare i Sverige ökade med nästan 50 procent förra året. Två av tre jobbar i byggbranschen och flest antal kommer från Polen. Förra året registrerades cirka 106 800 utländska arbetare till Arbetsmiljöverket, jämfört med cirka 72 500 personer…

Fler flickor söker till byggprogrammet

För tredje året i rad ökar andelen kvinnliga sökanden till bygg- och anläggningsprogrammen. Det är ett resultat av ett medvetet arbete med att bryta mansdominansen i branschen. Dock är det en bra bit kvar.