Unga män anmäler flest jobbolyckor

Antalet arbetssjukdomar minskade med 12 procent förra året, medan arbetsolyckorna låg stilla. Störst risk för att skadas i jobbolyckor har unga män – medan flest kvinnor drabbas av arbetssjukdomar. Det visar nya siffror från Arbetsmiljöverket.

De skadar sig när de hjälper andra

Personliga assistenter och undersköterskor  har störst risk för att råka ut för en olycka med en annan person. Ofta sker det i samband med att en patient eller brukare ska lyftas eller förflyttas, och nacken eller ryggen skadas. Det framgår av Afa Försäkrings rapport Olycksfall i människonära arbetssituationer.

Trötthet vanligaste arbetsorsakade besvär

Av Sveriges drygt fem miljoner sysselsatta hade nära tre av tio, 28 procent, besvär till följd av arbetet under den senaste 12-månadersperioden. Kvinnor i högre grad än män. Det framgår av den nya rapporten Arbetsorsakade besvär 2018.