Arbetsrätten kan avskaffas vid krigsfara

BEREDSKAP När Sverige är i krig eller i krigsfara kan flera av våra grundläggande rättigheter på jobbet sättas ur spel. Beredskapslagar ger regeringen vidsträckta befogenheter att ändra i arbetsrätten och arbetsmiljölagen.

Mycket regelfusk i utsatta branscher

Var fjärde arbetsgivare inom bygg- och transportsektorn upplever att det är svårt att överleva om man inte fuskar med skatter eller arbetsmiljöregler. Störst tycks fusket vara bland de mindre företagen.