Djärvare grepp behövs!

Lägg inte ner Myndigheten för arbetsmiljöforskning! Det vädjar styrelsen för Forum för arbetslivsforskning till beslutsfattarna. De stora utmaningarna i dagens arbetsliv kräver mer och bättre kunskapsunderlag, inte mindre.