Hälften hade brister i arbetsmiljön

Över hälften av 1 300 arbetsplatser som Arbetsmiljöverket inspekterat som ett led i Europeiska Arbetsmiljöveckan fick anmärkningar. Sämst var företagen med mest risker.

Alltför många företag saknar ett fungerande arbetsmiljöarbete …