De sysselsatta ökar inte, men fler har fasta jobb

De fasta anställningarna blir fler och de tidsbegränsade minskar, visar nya uppgifter från SCB:s arbetskraftsundersökning i juni. Andelen sysselsatta minskar och de arbetslösas antal ökar. Inom bl a vård finns goda jobbchanser. I juni 2019 uppgick antalet anställda i Sverige…

Enkla jobb, ökar eller minskar de?

Behövs fler enkla jobb? Hur ska de i så fall skapas och kommer de att räcka? Mycket tyder på att andelen arbete som inte kräver mer än grundskolekompetens faktiskt ökar. Samtidigt ökar arbetslösheten bland lågutbildade.