De sysselsatta ökar inte, men fler har fasta jobb

De fasta anställningarna blir fler och de tidsbegränsade minskar, visar nya uppgifter från SCB:s arbetskraftsundersökning i juni. Andelen sysselsatta minskar och de arbetslösas antal ökar. Inom bl a vård finns goda jobbchanser. I juni 2019 uppgick antalet anställda i Sverige…

Enkla jobb, ökar eller minskar de?

Behövs fler enkla jobb? Hur ska de i så fall skapas och kommer de att räcka? Mycket tyder på att andelen arbete som inte kräver mer än grundskolekompetens faktiskt ökar. Samtidigt ökar arbetslösheten bland lågutbildade.

Fler nyanlända måste sätta sig i skolbänken

GRANSKNING Det tar i genomsnitt åtta år innan hälften av de nyanlända flyktingarna får någon typ av arbete. Vad kan göras för att korta tiderna tills nyanlända kan försörja sig själva? En sak är klar: Vuxna behöver gå i skolan i helt ny omfattning.