Arbetsvillkor döljs bakom andra frågor

Under långa perioder av livet tillbringar vi halva vakna tiden på jobbet. Att ha det bra där brukar anses mycket viktigt för en bra tillvaro totalt. Dåliga villkor kan som bekant få förödande konsekvenser. Som valfråga ligger dock inte arbetslivet…

Få gör något åt tristessen på jobbet

De flesta som är medelålders vill byta arbete eller yrkesroll. Men ytterst få gör något åt sin längtan. ”Väldigt många är osäkra på vad man vill. Man vet bara att det man gör just nu inte är så kul”, säger karriärrådgivaren Charlotte Hågård.

Rickard hjälper romer att hjälpa sig själva

När Rickard Klerfors var 20 år följde han med på en resa till Rumänien. Besöken på barnhem för funktionshindrade blev en chock. De levde som i dödens väntrum. Sedan dess har han arbetat med hjälpverksamhet och var många år bosatt i Rumänien. Nu är han med och driver projekt för romer. Principen är: Hjälp till självhjälp.