Kollegor krockar

Tål man inte sina kollegor kan det få konsekvenser. I värsta fall blir det så otrivsamt att man väljer att byta jobb.

Detta säger kollegan bakom din rygg

Mer än varannan klagar på chefen, som inte lyssnar. Och sex av tio pratar om kollegors dåliga arbetsmoral.

När det gäller arbetskollegor bedömer drygt sex av tio att dålig arbetsmoral är det man mest klagar över.