Chefer presterar bäst över 50

Ledare över 50 år är mest passionerade och kompetenta i sitt arbete, visar en ny studie vid Haifas Universitet, Israel. Forskarna bakom studien uppmuntrar arbetsplatser att satsa på äldre arbetskraft. Det är inte bara unga ledare som bör satsas på,…