Fördel fasta jobb

Här är ett bra förslag: Anställ fler vårdbiträden fast! Då kan de planera sina liv, äldreomsorgen stabiliseras och yrket blir attraktivare. Man kanske t o m kunde börja se mer positivt på att åldras…