Fler jobbar till 65 år

Äldres arbetskraftsdeltagande har vänt uppåt i statistiken enligt en färsk rapport. Åtstramningar i möjligheten till förtidspension tros vara orsaken.

Högutbildade män tar ut pensionen tidigast

Allt fler äldre arbetstagare tar ut pension i förtid. Men inte i första hand personer med fysiskt tunga jobb utan framför allt verkschefer och högutbildade män. Det visar en undersökning som Du&jobbet redovisar i det kommande numret.

Mr Rapport ville inte bort

Rollen som nyhetsankare på Sveriges Television blev som ett jobb på bruket för Claes Elfsberg. I 45 år stannade han kvar innan han tvingades bort vid fyllda 67. Nu tar han strid mot krångliga pensionsregler och synen på de äldre i arbetslivet.

Fördel fasta jobb

Här är ett bra förslag: Anställ fler vårdbiträden fast! Då kan de planera sina liv, äldreomsorgen stabiliseras och yrket blir attraktivare. Man kanske t o m kunde börja se mer positivt på att åldras…

Var rädd om folk!

Alla 50-plussare jag känner tar för givet att oavsett den egna skickligheten är åldern hindret, om man av något skäl ville söka annat jobb.