Fler jobbar till 65 år

Äldres arbetskraftsdeltagande har vänt uppåt i statistiken enligt en färsk rapport. Åtstramningar i möjligheten till förtidspension tros vara orsaken.

Bäst före 40?

Över hälften som jobbar har ett problem – de riskerar att väljas bort på grund av ålder. Redan efter 40 dyker diskrimineringen upp.