Utan egen arbetsplats

Modern teknik men också höga lokalkostnader förklarar det ökade intresset för flexibla kontor utan egna platser. Men den nya trenden har väckt starka känslor