De skadar sig när de hjälper andra

Personliga assistenter och undersköterskor  har störst risk för att råka ut för en olycka med en annan person. Ofta sker det i samband med att en patient eller brukare ska lyftas eller förflyttas, och nacken eller ryggen skadas. Det framgår av Afa Försäkrings rapport Olycksfall i människonära arbetssituationer.