STORA SKYDDSOMBUDSPRISET 2012

STORA SKYDDSOMBUDSPRISET 2012

Nästa år, 2012, fyller skyddsombuden 100 år. Det vill Du&jobbet fira! Vi gör det genom att inbjuda till att nominera kandidater till tävlingen om Stora skyddsombudspriset.

Skyddsombuden har en lång tradition i Sverige. Rätten för arbetstagare att utse skyddsombud infördes i lagen om arbetarskydd 1912. Ombuden skulle företräda arbetstagarna men a?ven bevaka statens intresse av bättre ha?lsa i arbetet.

Du&jobbet uppmärksammar alla skydds- och arbetsmiljöombud som valts att verka för en god arbetsmiljö för sig och sina arbetskamrater, i form av tävlingen Stora skyddsombudspriset.

Har du ett skyddsombud på din arbetsplats, eller känner du någon annan, som gör mycket för arbetsmiljön? Skicka in en anmälan med en kort motivering till varför just han eller hon bör belönas.

En jury från Du&jobbets redaktion väljer sedan ut vinnaren, som presenteras under 2012.

Det är fjärde gången som Du&jobbet anordnar Stora skyddsombudspriset. Tidigare vinnare har varit:

Conny Andersson, Kockums, Karlskrona.

Monica Hammarstrand, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Edip Ergül, Arla Foods, Linköping.

Ta chansen och nominera din kandidat här nedanför.

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.