6. Regler och rättigheter för skyddskommittén

AVSNITT 6: SKYDDSOMBUD OCH SKYDDSKOMMITTÉN Varför finns det skyddskommittéer? Vilka uppgifter har de? Vilka rättigheter har ledamöterna? Vilket förhållande har skyddsombuden till skyddskommittén och var finns reglerna om skyddskommittéer? Rätten att utse skyddskommittéer infördes 1938. Det var ett sätt för…

7. Skyddsombud/ arbetsmiljöombud

AVSNITT 7: VAR RÄDDA OM ORDET SKYDDSOMBUD! På våra arbetsplatser kan det finnas många olika slags ombud t ex skyddsombud, arbetsmiljöombud, arbetsplatsombud, graviditetsombud, miljöombud, säkerhetsombud. Det är bara skyddsombud/arbetsmiljöombud som har stöd i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen. Kom ihåg det! Det…

8. Tag reda på vad du kan göra

AVSNITT 8: SKYDDSOMBUDSRÄTT OCH ARBETSTID Antalet sjukskrivna p.g.a stress har ökat. En del av den stressen kan bero på att övertidsarbetet har ökat. Många jobbar mer än 40 timmar i veckan. Inom vissa sektorer har begrepp som övertid avtalats bort…

2. Förebygg genom att vara aktiv!

AVSNITT 2: RÄTT ATT DELTA I PLANERING Din viktigaste uppgift som skyddsombud är att medverka till att förebygga arbetsskador. Ett bra sätt att förebygga dessa är att vara aktiv då arbetsgivaren planerar förändringar. Enligt arbetsmiljölagen har skyddsombud rätt att delta…

3. Rättigheter och utbildning

AVSNITT 3: SKYDDSOMBUD HAR RÄTT TILL UTBILDNING Varje skyddsombud har rätt till den utbildning som erfordras enligt 6 kap 4§ arbetsmiljölagen (www.av.se). Enligt lagen är det arbetsgivaren och arbetstagarna som i samverkan skall diskutera vilken utbildning som skyddsombudet behöver. Syftet…

5. Använd AML och föreskrifterna

AVSNITT 5: SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE (SAM) Varje arbetsgivare är skyldig att systematiskt planera, genomföra och kontrollera verksamheten så att den uppfyller kraven på en god arbetsmiljö. Reglerna om SAM finns både i arbetsmiljölagen (3 kap 2a§) och i föreskrifter (ASF 2001:1…

1. Du är skyddsombud!

As Ben points out, like this, it’s nothing special. My response is you can do more exciting things. Like get an image (using the custom field ‘Image’ — change that line to the new get-the-image function to automatically get your images or the like):