Hundra år med skyddsombuden

Hundra år med skyddsombudenI år fyller skyddsombuden i Sverige 100 år. LO firar med en ny bok ”Hundra år med skyddsombud”-

Det var 1912 som Sverige fick en lag som gav arbetstagarna rätt att utse skyddsombud. Boken är ett sätt för LO att uppmärksamma det viktiga arbete som skyddsombuden gör på arbetsplatserna.

Boken har skrivits av Carina Nilsson, som tidigare arbetade med arbetsmiljöfrågor på LO. Den beskriver hur skyddsombudens roll har utvecklats genom åren och hur lagar och samhällsförändringar påverkat uppdraget.

LO kommer att under året genom olika aktiviteter hylla skyddsombuden. Ett exempel är den tysta minut som anordnas 27 april, för att peka på det faktum att många dör i olyckor och sjukdomar i arbetet varje år.

•(Läs mer om skyddsombud och arbetsmiljöombud i kommande nummer av Du&jobbet).
•Vem vill du se som vinnare av Stora skyddsombudspriset 2012? Nominera din kandidat!