Tomas Strömberg, Malmberget

Tomas Strömberg har jobbat hela sitt vuxna liv under jord i gruvan. Han började för drygt 20 år sedan som ortdrivare, längst fram i fronten av gruvbrytningen. För fem år sedan blev han tillfrågad om han ville bli skyddsombud
– Kollegorna såg väl att jag brydde mig om arbetsmiljön, säger han.

Anders Lennartsson, Svenska Kyrkan

Rubrikerna om Svenska kyrkans dåliga arbetsmiljö har varit många de senaste åren. Präster och andra anställda har köpts ut för miljoner efter långvariga konflikter.

Anders Lennartsson har fått agera vid flera tillfällen vid konflikter på arbetsplatser i olika församlingar.

Kristina Sjöblom, Husum

En angelägen fråga för Kristina Sjöblom, som kvinnligt skyddsombud på en så manligt dominerad arbetsplats, är machokulturen.
– Som tjej möter man en tuff atmosfär. Även om mycket hänt på tio år, så finns det fortfarande en rå jargong. Jag pratar med kollegor och ber dem skärpa sig om det går för långt. Det är en fråga för arbetsledningen också. Det handlar om vilka attityder man har för att bemöta folk.