5. Använd AML och föreskrifterna

AVSNITT 5: SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE (SAM) Varje arbetsgivare är skyldig att systematiskt planera, genomföra och kontrollera verksamheten så att den uppfyller kraven på en god arbetsmiljö. Reglerna om SAM finns både i arbetsmiljölagen (3 kap 2a§) och i föreskrifter (ASF 2001:1…

6. Regler och rättigheter för skyddskommittén

AVSNITT 6: SKYDDSOMBUD OCH SKYDDSKOMMITTÉN Varför finns det skyddskommittéer? Vilka uppgifter har de? Vilka rättigheter har ledamöterna? Vilket förhållande har skyddsombuden till skyddskommittén och var finns reglerna om skyddskommittéer? Rätten att utse skyddskommittéer infördes 1938. Det var ett sätt för…

7. Skyddsombud/ arbetsmiljöombud

AVSNITT 7: VAR RÄDDA OM ORDET SKYDDSOMBUD! På våra arbetsplatser kan det finnas många olika slags ombud t ex skyddsombud, arbetsmiljöombud, arbetsplatsombud, graviditetsombud, miljöombud, säkerhetsombud. Det är bara skyddsombud/arbetsmiljöombud som har stöd i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen. Kom ihåg det! Det…