6. Regler och rättigheter för skyddskommittén

AVSNITT 6: SKYDDSOMBUD OCH SKYDDSKOMMITTÉN Varför finns det skyddskommittéer? Vilka uppgifter har de? Vilka rättigheter har ledamöterna? Vilket förhållande har skyddsombuden till skyddskommittén och var finns reglerna om skyddskommittéer? Rätten att utse skyddskommittéer infördes 1938. Det var ett sätt för…

7. Skyddsombud/ arbetsmiljöombud

AVSNITT 7: VAR RÄDDA OM ORDET SKYDDSOMBUD! På våra arbetsplatser kan det finnas många olika slags ombud t ex skyddsombud, arbetsmiljöombud, arbetsplatsombud, graviditetsombud, miljöombud, säkerhetsombud. Det är bara skyddsombud/arbetsmiljöombud som har stöd i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen. Kom ihåg det! Det…

8. Tag reda på vad du kan göra

AVSNITT 8: SKYDDSOMBUDSRÄTT OCH ARBETSTID Antalet sjukskrivna p.g.a stress har ökat. En del av den stressen kan bero på att övertidsarbetet har ökat. Många jobbar mer än 40 timmar i veckan. Inom vissa sektorer har begrepp som övertid avtalats bort…