Få byggföretag bedömer riskerna

Trots att byggsektorn har farliga jobb gör två av tre företag inga bedömningar av riskerna. Det visar Arbetsmiljöverkets undersökning, som skett inom ramen för Europeiska arbetsmiljöveckan. 1140 inspektioner på byggföretag har genomförts i hela landet.