Reglerna för svårt sjuka justeras

En sjukskriven ska inte behöva söka jobb på hela arbetsmarknaden efter 180 sjukdagar, om det anses vara oskäligt. Riksdagens socialförsäkringsutskott har gjort ett snabbt ingrepp för att ändra bestämmelserna efter den senaste tidens kritik.