Har bilindustrin en framtid i Sverige?

Hur ser det ut i Trollhättan och Göteborg om tio år?
Bilarbetaren Lars Henriksson, Volvo och Matts Carlsson, vd Göteborg Management Institute hade olika framtidsvisioner när de diskuterade bilindustrins framtid på seminariet Jobben eller jorden under Working Life.

WorkingLife invigt

Ge människor rätt förutsättningar att utvecklas så flyger de själva. Det sade Pär Johansson, verksamhetsledare för Glada Hudik-teatern, invigningstalare på WorkingLife 2010.