Offentliganställdas skydd mot våld och hot ses över

UPPDRAG Det är inte ovanligt att offentliganställda utsätts för våld, hot och trakasserier. Polis och socialtjänsten är exempel på drabbade yrkesgrupper. Regeringen ger nu en särskild utredare i uppdrag att överväga lagändringar som minskar offentliganställdas utsatthet.

Så ledde covid-19 till fler skyddsstopp

CORONA Skyddsombudsstoppen ökade det första pandemiåret, för att sedan sjunka under två år. Arbetsgivare har lärt sig mer om hur lagens krav ska uppfyllas, säger Ulrika Scholander, enhetschef på Arbetsmiljöverket.