Inhyrning påverkar arbetsmiljön för alla

AVHANDLING Villkoren för inhyrd personal påverkar även den ordinarie personalens arbetsmiljö. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet. Finns det bemanningsarbete bör detta tas med som en del i riskbedömningen, säger Pille Strauss-Raats, forskare i arbetsvetenskap.