För mycket insatser läggs på individnivå

DEBATT Vi måste på allvar intressera oss för det organisatoriska sammanhang som de anställda verkar i och förstå hur det påverkar det psykiska måendet. Det skriver Caroline Lornudd, konsult och forskare inom ledning och styrning av ett hållbart arbetsliv, i sin debattartikel. Hon är kritisk till att för mycket insatser läggs på individnivå.

Läkare har sällan kontakt med arbetsgivare

SJUKSKRIVNING Nästan nio av tio läkare i primärvården anser att ett sjukskrivningsbeslut blir bättre om de har kontakt med patientens arbetsgivare. Det är dock bara fyra av tio som har den kontakten. Det framkommer i en avhandling vid Göteborgs universitet som lyfter flera utmaningar för läkare vid sjukskrivning för psykisk ohälsa.