’’Det är spännande med domar’’

NYTT JOBB Under våren har Du&jobbet fått en ny reporter. Karin Nilsson har redan hunnit bevaka en rad arbetsmiljödomar och djupdyka i den senaste forskningen om skyddsutrustning. Men vad är det som gör henne så engagerad i arbetsmiljöfrågor?

’’Det skaver och trycker’’

SKYDDA Stress, machokultur, fel storlek och inga fästen för fallselen. Det gör att arbetstagare inte använder personlig skyddsutrustning. Men skydd som gör arbetet krångligare och inte fungerar ihop är vanligare skäl. Det visar ny forskning.