Förslag om sanktionsavgifter får ris och ros

OSA Nyligen presenterades en utredning som bland annat föreslog sanktionsavgifter för arbetsgivare med brister i osa-miljön. Kommunals Peter Larsson välkomnar förslagen. Anna Bergsten på Svenskt Näringsliv önskar att utredaren inte lagt dem.

Därför krävs ny kunskap om utmattning

STRESS Det finns inget enkelt svar på hur utmattningssyndrom ska behandlas. Men ett är säkert – arbetsmiljön spelar roll. Lyft fokus från individ till organisation, manar Ingibjörg Jonsdottir, chef för Institutet för stressmedicin.

Det är nog det bästa som hänt mig

Mårten Jeppsson fick en hörselnedsättning redan som barn och undersökningarna visade att det satt i öronsnäckan. Dessvärre fanns det heller inget att göra åt det och Mårten beskriver en uppväxt präglad av missförstånd och tuffa situationer till följd av hörselnedsättningen. Men i takt med att han sökt hjälp som vuxen, och fått olika hjälpmedel, har vardagen gradvis förbättrats. Men det var först för tre år sedan den stora förändringen inträffade i hans liv.

Den här artikeln är en annons från Phonak