Om tidningen

Du&jobbet är Sveriges ledande tidning om arbetsmiljö. Det är en oberoende arbetslivstidning riktad till hela arbetsplatsen som ägs av Metodicum.

Du&jobbet har sedan 1913 samarbetat med alla goda krafter inom arbetslivet och drivit på för ett säkert och utvecklande arbetsliv i Sverige.

Du&jobbet riktar sig till alla som vill göra arbetslivet bättre: skydds-, och arbetsmiljöombud, arbetsmiljöansvariga, chefer, ledare, HR, anställda inom företagshälsan, fackliga representanter, yrkesvägledare, experter, allmänt intresserade.

Du&jobbets mål är att vara ett redskap för arbetsplatsen och inspirera till friska jobb där människor trivs och utvecklas.

I papperstidningen får du inspiration och råd, granskningar som går på djupet, aktuell info o om arbetsmiljö, hälsa, rehabilitering, risker, lärande, nya produkter och koll på vad lagen kräver.

Tidningen finns på många arbetsplatser och vår senaste undersökning visar att Du&jobbet har ca 15 000 läsare och är Sveriges ledande arbetsmiljötidning.  Här kan du prenumerera

Som prenumerant har du från september 2019 också tillgång till vår E-tidning, papperstidningen i digitalt format. Där kan du också söka i ett omfattande artikelarkiv. Här kommer du till den.

På vår webb duochjobbet.se får du färska nyheter. Här kan du söka i vårt artikelarkiv t.o.m. 2019 och ställa arbetslivsfrågor till våra experter. Webbplatsen har ca 18 000 besökare per månad.

Vårt nyhetsbrev innehåller aktuella arbetslivsnyheter och erbjudanden. Nyhetsbrevet har ca 10 000 mottagare. Här kan du prenumerera kostnadsfritt

Historia

Tidningen kom ut första gången 1913 under namnet Arbetarskyddet. 1970 bytte tidningen namn till Arbetsmiljö, och 1999 blev den Du&jobbet.

Tidningen gavs först ut av Föreningen för Arbetarskydd, bildad 1905 av yrkesinspektören Thorvald Fürst ihop med framstegsvänliga kretsar – bl a prins Eugén – för att främja ett säkert arbetsliv. Det gjorde man bl a genom att ge ut Arbetarskyddet (nuvarande Du&jobbet) och ordna utställningar av skyddsutrustning.

Så småningom engagerade sig arbetsmarknadens parter och myndigheter allt mer i föreningen och dess styrelse. Föreningen övergick i bolagsform 2006 under namnet Arbetsmiljöforum.

Idag ägs Du&jobbet, liksom Arbetsmiljöforum, av Metodicum, ett företag som utbildar och informerar om arbetslivet. Tidningen har ett idéråd där bl a företrädare för forskning, parter och myndigheter samlas. Här hittar du vår GDPR-policy.

Läs om redaktionen och idérådet

Till Metodicums hemsida

Till Arbetsmiljöforums hemsida