Vad skapar engagemang på svenska arbetsplatser?

ANNONS. I över 10 år har undersökningsföretaget Netigate mätt svenska arbetstagares inställning till sin arbetsgivare, vad som skapar motivation och vad som är viktigt för att medarbetare ska nå sin fulla potential.

Forskning visar att engagerade medarbetare är mer produktiva, har färre sjukdagar och har en positiv påverkan på hur nöjda kunderna är. Engagerade medarbetare ska därför vara ett viktigt övergripande mål för alla organisationer.

– Data från Netigate visar att det finns en tydlig korrelation mellan engagerade medarbetare och nöjda kunder. Många företag negligerar ibland detta faktum eller ser inte den långsiktiga effekten av att arbeta strukturerat med att utveckla personal. Att fokusera på medarbetarna kommer påverka företagets framgång, säger Sophie Hedestad, marknadschef på Netigate.

Coronavirusets framfart har kommit att påverka arbetslivet för alltid. Företag försöker idag anpassa sig till en ny verklighet där allt fler arbetar hemifrån. Den personliga utvecklingen hos medarbetarna har i pandemitider hamnat längre ner på listan av alla måsten. Men detta är något som måste prioriteras.

Enligt Netigates medarbetarapport 2020 är en viktig del för att driva engagerade medarbetare möjligheten att erbjuda personlig utveckling och utmaningar som fyller medarbetarnas behov. Det är därför viktigt att arbetsgivare och ledare visar sina medarbetare att det bryr sig om deras behov och utveckling.

Medarbetarundersökningar hjälper dig att förstå hur dina anställda mår, hur det upplever företaget och vad det behöver för att göra ett bra jobb. Det ger dig insikter om vad som fungerar och vad som behöver förbättras och skapar goda förutsättningar för dig som chef att driva engagerade och lojala medarbetare.

– För ledningsgruppen handlar det om att skapa en kultur baserad på tillit. Att man vågar flytta ut besluten i organisationen. På det sättet kommer människor växa som individer och företaget kommer bli mer snabbrörligt, fortsätter Sophie.

//NATHALIE TAUB

OM NETIGATE

  • Netigate grundades i Stockholm 2005 och är idag ett snabbväxande internationellt SaaS-bolag. Netigate erbjuder en digital plattform för att samla in data för att få insikter om bolagets viktigaste tillgångar: medarbetare och kunder.
  • Netigates COVID-19 undersökningsmall förenklar arbetet med att kontinuerligt få feedback kring hur de anställda uppfattar rådande situation.