Skärpta straff för den som hindrar blåljuspersonal

Nu höjs straffen för den stör poliser, räddningstjänst och ambulanspersonal i deras arbete. ”Det är viktigt att samhället markerar”, säger Åke Östman, vd på Aisab som driver ambulanssjukvården i Stockholmsområdet.

Stenkastning mot brandmän, sönderskurna däck på polisbilar och ambulanspersonal som hotas vid utryckningar. Att folkgrupper och ungdomsgäng försvårar och utsätter utryckningspersonal för fara har blivit allt vanligare under senare år.

Vid årsskiftet skärptes därför straffen för den som hindrar blåljuspersonal i deras arbete.

Om man angriper eller stör poliser, brandmän eller ambulanspersonal i arbetet kan det ge upp till fyra års fängelse. Om handlingen anses vara grovt sabotage, vilket innebär framkallande av fara för flera människor eller särskilt betydelsefull egendom, är straffskalan två till 18 års fängelse. Läs mer här.

Åke Östman berättar att ambulanspersonal på Aisab bland annat blivit slagna och fått sparkar, fått se ambulanser bli sönderslagna och upplevt verbala hot.

Han tror att den skärpta lagstiftningen kan ha en positiv effekt.

– Det är viktigt att samhället markerar att den här sortens agerande är oacceptabelt. Jag tror också att det kan ha en påverkan när man ser att det utdöms hårdare straff, säger han.

Men det finns också behövs andra åtgärder för att förbättra ambulanspersonalens arbetsmiljö, menar Åke Östman. Exempelvis behövs det förbättrad samverkan med exempelvis Polisen och SOS Alarm för att förutse när det är utryckningar som kan innebära hotfulla miljöer, menar han.

Det egna säkerhetstänket är också viktigt. Det krävs exempelvis att man kan bedöma när man måste invänta att polisen kommer.

– Vi har övningar i det här. Det är viktigt att alla har det här säkerhetstänket i ryggmärgen, säger Åke Östman.

//OSCAR MAGNUSSON