Sämre arbetsmarknad ger rekordtryck på högskolor

Så här tätt kommer studenterna på högskolorna inte att sitta i höst.

Mest sökta programmet är juristutbildningen i Uppsala. Totalt sett sökte 451 696 personer utbildning vid första urvalet i antagningen inför höstterminen. Det högsta antalet som noterats, enligt Universitets- och Högskolerådet, UHR.

Konkurrensen om en utbildningsplats i höst har hårdnat mot bakgrund av sämre arbetsmarknad på grund av pandemin, konstaterar UHR. De sökande har ökat med 13 procent jämfört med samma tid förra året. De med behörighet är också fler.

Framförallt är det de unga upp till 19 år som blivit fler, de har ökat med 30 procent. Merparten av de sökande är dock 25 år eller äldre. De är 259 994 inför hösten, och utgör över hälften av de sökande.

Samtliga sex stora utbildningsgrupper till civilingenjör, högskoleingenjör, läkare, sjuksköterska och socionom har fler sökande i höst, sjuksköterskeutbildningen leder med 28 procent, följt av läkare 26 procent – två yrken som varit i fokus under pandemin. 12 733 personer har sjuksköterska som sitt förstahandsval. Fler vill också bli lärare, men här är ökningen mindre.

Fler kvinnor är män vill studera. 61 procent av de sökande är kvinnor och 36 procent män. Övriga 3 procent har inte svenskt personnummer.

Det är fler som söker enstaka kurser än program. Mest sökta kurs var Psykologi I, distanskurs.

En något mindre andel har fått sitt förstahandsval i höst, 58,7 procent, jämfört med förra året. Stockholms universitet har flest sökande, följt av Göteborgs, Uppsala, Umeå, Lunds universitet och Linnéuniversitetet, ungefär hälften av alla vill till någon av dessa sex.

Flest sökande har juristprogrammet i Uppsala, det är populärast bland både män och kvinnor. Kvinnorna har fyra juristprogram med bland de tio mest populära, liksom två läkarprogram och två socionomprogram.

Bland män finns tre ekonomie kandidatprogram och tre läkarprogram bland de tio mest sökta.

Enligt Saco råder det balans mellan tillgång och efterfrågan på jurister, läkare och ekonomer. Det är däremot brist på socionomer.

//EVA BERLIN