Så kan du få bättre fokus på jobbet

Är du splittrad och har svårt att ta tag i mer krävande arbetsuppgifter på jobbet? Det finns enkla åtgärder som kan få dig att skärpa koncentrationen. Här är experten Gabriella Ringvalls bästa tips.

Samtal vid skrivbordet bredvid, mejl som plingar till, ett meddelande på den privata mobilen som ligger på skrivbordet, några knapptryck bort finns Facebook och de stora nyhetssajterna lättillgängliga och lockande när man har svårt att komma igång med det man egentligen är satt att göra. Beskrivningen passar in på ganska många arbetsplatser där man i huvudsak arbetar vid skrivbord.

Men kan vi egentligen göra ett bra jobb under sådana omständigheter? Gabriella Ringvalls svar är nej. Våra hjärnor är helt enkelt inte anpassade för det, konstaterar hon. Hjärnan är programmerad på att reagera på intryck, men varje intryck innebär också ett avbrott i vår koncentration.

– Vi kan väldigt lite om våra hjärnor. Vi kan mycket om vad vi ska äta och hur vi ska träna, ner på detaljnivå. Men det är först under senare år som det har spridits lite mer kunskap om hur hjärnan fungerar, säger Gabriella Ringvall som driver företaget &thebrain, där hon bland annat föreläser och arbetar med förändringsprocesser.

Mycket av hennes arbete rör just frågor om hjärnan och vad som skapar fokus och arbetsro.

Gabriella Ringvall.

Men hon konstaterar samtidigt att det mitt i allt tal om att kunna ha många bollar i luften är fler som pratar om fokus och om störningsfritt arbete. Att kunna hålla fokus kommer att vara en konkurrensfördel i det framtida arbetslivet, spår Gabriella Ringvall.

– Fokus är en bristvara i dag. Vi befinner oss i en mer och mer komplex och föränderlig värld där vi allt mer kommer att behöva binda ihop kunskap, teknik och innovation från olika håll. Då krävs ganska raffinerat tänk för att ligga i framkant. Det behövs personer som kan tänka tankar från a till ö – och som är duktiga på att se till att de också gör det, personer som har disciplin och integritet.

Hon hoppas på en attitydförändring.

– Jag hoppas att vi om fem år har fler individer som vågar säga: Jag behöver mer sjok av ostörd tid, jag behöver slippa vara med på vissa möten och i stället ägna mig mer åt det jag är satt att göra.

Vad kan då du då själv göra för att förbättra ditt fokus på arbetsplatsen? Här är fem grundråd från Gabriella Ringvall.

1. Försätt dig i fokus.

– Koncentration kommer inte av sig själv. Du måste se till att det händer, säger hon

Arbetar du i kontorslandskap, se till att gå undan, släck Outlook på skärmen och lägg ifrån dig telefonen. Rigga de program eller material du behöver och ta gärna med dig en kaffekopp om det kan förstärka känslan av att det är en viktig och speciell stund.

2. Lägg bort telefonen.

– Vi kan inte hantera våra mobiler, så är det bara. Det kan man slå fast.

Gabriella Ringvall tycker mobillådor och liknande sätt att lägga ifrån sig mobilen är bra för koncentration och fokus. Hon tycker också att det är paradoxalt att vissa föräldrar är upprörda över att skolor inte samlar in elevernas mobiltelefoner under dagarna – samtidigt som de själva har sin mobil enkelt tillgänglig hela arbetsdagen.

3. Utnyttja morgnarna.

– Du är kognitivt bäst anpassad att göra avancerat tankearbete på morgnarna och troligtvis är det för att vi har fått våra sömn. Och du har också viljekraft på morgonen, något som dyker senare under dagen.

Förlägg därför mer krävande arbetsuppgifter till förmiddagarna. Mindre fokuskrävande arbete kan göras under eftermiddagarna.

4. Ta pauser.
– En paus för hjärnan är när man stänger av många intryck. Det är bra att vara i tystnad, att blunda, att verkligen bryta med det du håller på med.

Att sätta sig och surfa på sin mobil i fikahörnan är därför ingen bra paus, fortsätter Gabriella Ringvall. Då fortsätter intrycken att flöda över dig, vilket går emot syftet med pausen.

– Vad jag tycker är problematiskt är att det på vissa jobb finns en kultur av att pauser är pinsamt. Jag tycker att arbetsplatser måste prata om vad som är en acceptabel paus. För det är väldigt jobbigt för individer att bryta en arbetsplatskultur på egen hand.

5. Undvik multitasking.

Det kanske är en självklarhet för många men det tål att upprepas – gör en sak i taget. Och det finns flera anledningar, menar Gabriella Ringvall.

– Om du gör flera saker samtidigt blir det inte lika bra, det tar längre tid och du slösar på din egen hjärnkapacitet.

Det finns också mycket en arbetsgivare kan göra för att få bättre fokus på jobbet. Att skapa en pauskultur (som nämnts ovan) är en sak. Gabriella Ringvall tycker också att man ska ta vara på varje arbetsplats kollektiva kraft. Om man gemensamt bestämmer att man stänger av telefon, mejl, Facebook, chattar och annat under 1,5 timme varje dag skulle man få väldigt mycket gjort, uppmanar hon.

//OSCAR MAGNUSSON