Risken för missfall ökar vid skiftarbete

Det finns många risker med skiftarbete.

Gravida kvinnor bör inte arbeta mer än ett nattskift per vecka. Annars ökar risken för missfall. Ett stort nordiskt forskningsprojekt pekar på många faror med skiftarbete.

Om en gravid kvinna arbetar två eller fler nattskift under en vecka ökar risken för missfall med 30 procent följande vecka. Detta jämfört med kvinnor som inte arbetar natt. Ju fler nattskift under graviditetsveckorna 3–21, desto större var risken.
– För att minska risken för missfall borde gravida kvinnor inte ha mer än ett nattskift per vecka, säger Anne Helene Garde, professor vid Danmarks arbetshälsoinstitut.

Studierna som visar detta ingår i forskningsprojektet ”Arbetstider, hälsa, välbefinnande och deltagande i arbetslivet”. Projektet kommer med en rad rekommendationer kring skiftarbete.

Forskningen visar att risken för bröstcancer, prostatacancer samt tjock- och ändtarmscancer sannolikt ökar vid nattarbete. När det gäller bröstcancer påverkas risken av nattjobbets omfattning. Många eller långa nattskift per vecka är kopplat till en ökad risk, medan få och kortare nattskift inte är det, enligt studierna.

Studier visar också att risken för arbetsskador är högre vid kvälls- och nattarbete. Ju kortare tid mellan skiften, desto högre risk för skada. Mindre än 11 timmar mellan skiften leder till högre risk för arbetsolyckor, tillbud och att man kan slumra till på jobbet.  

Skiftjobbet påverkar också sjukfrånvaro. Med många nattskift i rad, kort dygnsvila och långa arbetspass är det vanligare med korttidsfrånvaro. Med fem eller fler nattskift i rad ökar risken för lång sjukfrånvaro, särskilt bland äldre arbetstagare.
– Våra resultat tyder på att även längre sjukfrånvaro kan undvikas med god arbetsskiftsplanering, säger Anne Helene Garde.

Mycket av detta är känt sedan tidigare. Men de nya rekommendationerna är mer exakta än tidigare, tack vare att studien bygger på omfattande registermaterial från de nordiska länderna, säger Mikko Härmä, forskningsprofessor vid Arbetshälsoinstitutet i Finland.

Ungefär 20 procent av alla anställda i Europa arbetar skift.

//ANN PATMALNIEKS

Läs mer om projektet här:

Läs mer om hur du håller sig frisk som skiftarbetare

Kurstips för dig som vill lära dig mer om social och organisatorisk hälsa

HÄR ÄR REKOMMENDATIONERNA
1) Arbeta inte nattskift mer än tre nätter i rad.
2) Undvik kortare dygnsvila än 11 timmar.
3) Snabb rotation på skift, som 2– 3 nätter i rad, är bättre än långsam med fyra eller fler i rad.
4) Gravida kvinnor bör inte ha mer än ett nattskift per vecka
5) Arbetstagarna bör få vara med i planeringen av skiften.