Längtan till kontoret växer bland distansarbetarna

Husdjur istället för kollegor.

Många distansarbetare vill tillbaka till kontoren. Sex av tio av hemarbetarna vill jobba mer på kontoret när pandemin är över.

Fackförbundet Unionen har via undersökningsföretaget Kantar Sifo frågat 1200 privatanställda tjänstemän om hur de vill arbeta den dagen när coronapandemin slutligen lämnar vårt land. 40 procent av dem som svarade arbetar i huvudsak hemifrån, 28 procent har inte arbetat hemma alls. Övriga svarande har delvis arbetat hemifrån. Här kan du läsa undersökningen i sin helhet.

Bland dem som jobbat mycket hemifrån vill 59 procent jobba mer på kontoret den dagen rekommendation att jobba hemifrån tas bort. 12 procent av dem som arbetat mycket hemma vill göra det i ännu större utsträckning i framtiden.

Önskan att komma tillbaka till kontoret handlar främst om att man saknar kollegorna och att man upplever att relationen till chefen blivit sämre.

– Hemmajobbarna saknar det mellanmänskliga. Man saknar det sociala utbytet, att gemensamt lösa problem vid ett möte eller fikasnacket om allt och inget där man plötsligt får en ny idé, säger Martin Linder, ordförande i Unionen, i ett pressmeddelande.

Mycket i arbetsförutsättningarna må vara förändrat men Unionens rapport visar också på att viktiga faktorer i arbetet inte förändrats. Exempelvis visar rapporten att en stor del andel av hemarbetarna känner att man blir lyssnad på, och att ens prestationer uppmärksammas.

Bland dem som upplever att hemarbetet under pandemin kan vara ett hot mot den egna hälsan är kvinnorna i majoritet. Färre sociala kontakter och sämre fysisk arbetsmiljö är två faktorer som nämns.

Resultat som går i samma riktning kommer från en studie vid Chalmers tekniska högskola där man frågat nära 4 000 personer hur de upplevt hemarbetet under pandemin. I studien beskrivs att en högre andel kvinnor än män upplevt sådant som utmattning, huvudvärk och problem med rygg och nacke, berättar tidningen Finansliv.

Att kvinnor tar mer ansvar för hemarbete och att fler män har förtroendearbetstid kan ha påverkat upplevelsen av hemarbetet, tror forskarna bakom studien.

//OSCAR MAGNUSSON

Kurstips: Arbetsmiljöarbete när medarbetarna jobbar på distans