Kvinnor sänkte sina lönekrav mer under krisen

Fler män överskattar vilken lön de kan få.

Kvinnor som är akademiker förväntar sig lägre löner än sina manliga kollegor. Framför allt yngre kvinnor har sänkt lönekraven under pandemin, visar en undersökning från rekryteringsföretaget Jurek.

Kvinnliga akademiker under 30 år sänkte under våren sina lönekrav med fyra procent. Männen i samma ålder sänkte kraven med två procent. Det visade sig när rekryteringsföretaget Jurek frågade över 6 000 arbetssökande akademiker om deras lönekrav.

Skillnaden ökade också bland 55-60-åringar, vid en jämförelse mellan första och andra kvartalet i år. Medan männen begärde 9,4 procent högre lön, ville kvinnorna endast ha 0,7 procent högre lön vid ett byte av jobb.

 – Vi har redan före pandemin sett att män överskattar vilken lön de kan få, medan kvinnor underskattar den. Det finns en skillnad i hur de värderar sig själva, som börjar i tidig ålder och sedan håller i sig. Nu ser vi att den här skillnaden ökat ännu mer, säger Rosanna Ryrberg, marknadschef på Jurek.

I gruppen mellan 30 och 45 år är skillnaderna inte lika stora, men även då har männen något högre löneanspråk. Skillnaderna är störst före 30 och efter 55 år.

Rosanna Ryrberg.
Foto: Teodor Axlund

Vid 60 år är gapet mellan vad kvinnor och män förväntar sig för lön nästan 10 000 kronor.

Men att män i högre åldrar har andra lönekrav påverkas också av vilka positioner de har, säger Rosanna Ryrberg.

– De sitter oftare på chefsposter och har seniora roller, vilket är ett problem i sig. Söker de sig då vidare trots oroliga tider vill de också ha mer lön. Har du inte en sådan roll och blir av med jobbet i 60-årsåldern tappar du ditt värde på ett annat sätt.

Vilka förväntningar någon har på lönen påverkar hur hög den sedan faktiskt blir, visar tidigare rapporter från Jurek.
– Det är viktigt att begära en lön som stämmer med utbildning och erfarenhet. Det är också bra att ta reda på vad andra med likvärdig utbildning och roll har, säger hon.

Arbetslösheten bland akademiker ökar överlag. Arbetslösheten bland akademiker över 50 år är nu 6 procent, uppger akademikerförbundet Saco.

Vid tidigare lågkonjunkturer har det främst varit yngre, relativt nyexaminerade akademiker som har blivit arbetslösa. Nu märks ingen sådan skillnad, utöver att arbetslösheten var något lägre i gruppen 40-49 år, 5,1 procent. Äldre arbetslösa brukar dock ha svårare än yngre att hitta nytt jobb. Hela 70 procent i åldrarna 60-64 år har varit öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadsprogram mer än 6 månader.

Utrikesfödda akademiker är kraftigt överrepresenterade bland de arbetslösa. De utgör över hälften av de arbetslösa akademikerna, men samtidigt är det inte mer än en femtedel av akademikerna som är födda utanför Sverige.

//ANN PATMALNIEKS