Industrin klarar krisen bättre än tjänstesektorn

Krisen har inte drabbat

Dagens kris på arbetsmarknaden är annorlunda. Det är tjänstesektorn, inte industrin som drabbas och den största ökningen av arbetslösheten sker i storstadsregionerna, inte i Norrland. Det konstaterar Svamac, Svenskt arbetsmarknadsanalytiskt centrum, i en prognos.

När återhämtningen tar fart nästa år kommer dock de mest drabbade regionerna att få den mest positiva effekten, enligt prognosen. Alla ”gamla” jobb kommer inte tillbaka och de nya jobben kräver sannolikt högre kompetens.

Samtidigt har 70 procent av de arbetssökande en svag ställning på arbetsmarknaden. Exempelvis saknar nästan 45 procent av utrikes födda kvinnor gymnasieutbildning, många har inte ens grundskola.

Arbetslösa utan gymnasieutbildning, utomeuropeiskt födda, funktionsnedsatta och de över 55 år har svårlösta arbetsmarknadsproblem, i slutet av oktober handlade det om 313 000 personer och antalet bedöms öka.

Det kommer att bli en allt större utmaning att matcha jobben med de arbetssökande, spår Svamac, som bl a är kritisk mot omläggningen av Arbetsförmedlingen – den överger landsbygden där den behövs mest och koncentrerar sitt kontorsnät till större städer.

Där finns privata aktörer som kan jobba med matchning till arbete, medan servicekontor och digitala tjänster ska hjälpa arbetssökande på mindre orter. Detta fungerar dåligt för dem som står långt från arbetsmarknaden, konstaterar Svamac och föreslår bl a återöppnade kontor i mindre kommuner.

Ett annat förslag är en arbetsmarknadsutbildning som renodlas med fokus på bristyrken och inte som idag ofta utgår ifrån de arbetslösa.

Även jobb- och utvecklingsgarantin behöver reformeras. Insatserna bedöms inte ge resultat.  Många deltar länge i garantin, få får osubventionerade jobb under tiden.

Svamac föreslår i stället samhällstjänst i samhällsnyttiga verksamheter när Arbetsförmedlingens insatser anses uttömda.

Enligt prognosen ökar arbetslösheten till 8,5 procent av arbetskraften för 2020, för 2021 till 9,4 procent och den minskar igen 2022 till 8,6 procent. Sysselsättningen har hållits uppe genom att cirka 585 000 personer beviljats korttidsarbete under pandemin.

//EVA BERLIN