Dödsolyckor på jobbet ska utredas

De senaste åren har antalet dödolyckor på arbetsplatser blivit fler. Nu ska Arbetsmiljöverket utreda varför.

Det har de senaste åren blivit farligare att arbeta. 2016 dog 45 personer i arbetsplatsolyckor. 2016 förolyckades 55 personer och 2018 dog 58 personer. Hittills i år har 29 människor dött i olyckor på jobbet – inräknat utländsk arbetskraft.

Den nationella arbetsmiljöstrategi som beslutades 2016 innehåller en nollvision mot dödsolyckor. Sedan dess har utvecklingen alltså gått åt motsatt håll.

Regeringen ger nu Arbetsmiljöverket i uppdrag att analysera dödsolyckorna under 2018 och första halvåret 2019.Omständigheterna i de enskilda fallen ska utredas. Särskilt fokus ska läggas på de mest olycksdrabbade branscherna – som byggsektorn och lantbruket.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast i samband med Arbetsmiljöverkets årsredovisning för 2019. Sedan tidigare har Statskontoret fått uppgiften att utvärdera regeringens arbetsmiljöstrategi.

//JONAS FOGELQVIST