Skillnaden mellan då och nu är en fungerande vardag

–Tidigare upplevde jag mycket frustration både på och utanför jobbet. Frustrationen bottnade i att jag ville vara delaktig, men jag hörde inte allt som sades och det hindrade mig från att vara en del av det som hände fullt ut. Idag mår jag mycket bättre och känner mig så mycket lugnare. All den energi som tidigare har gått åt till frustration och viljan att vara här och nu kan jag idag istället använda till andra saker som jag vill göra. Nu finns helt enkelt energin där, säger Ulrika Magnusson.

Ulrika Magnusson som är speciallärare på Granbergsskolan i Bollnäs, berättar om hur hennes liv har förändrats sedan hon fick möjlighet att använda de hörhjälpmedel som hon använder idag. Med en medfödd hörselnedsättning, främst på höger öra, har hon stor hjälp av Roger Select och Roger Table Mic II som helt enkelt får hennes liv att fungera så mycket bättre.

Via en hörselkurator kom Ulrika i kontakt med en audionom som hade specialistkunskaper inom arbetshjälpmedel, och det var där som hörselprodukterna presenterades för henne för första gången. Idag använder Ulrika Roger Select och Roger Table Mic II både i klassrummet och vid konferenser där den som håller i mötet hänger en mikrofon runt halsen för att förstärka rösten.

Vardagen är så mycket enklare idag
När jag är i klassrummet ser jag till att placera barnen så att jag alltid har dem framför mig. Om eleverna sitter i olika grupper i klassrummet, placerar jag en bordsmikrofon på varje bord. Då hör jag tydligt vad som sägs oavsett från vilket håll ljudet kommer. Dessutom rör jag mig mycket i klassrummet och går gärna fram till den elev som pratar, säger hon.

Granbergsskolan är en F-6 skola och Ulrika arbetar främst med elever som har svårigheter med att komma igång med läsningen, vilket oftast är de allra yngsta barnen. ”Jag skulle inte klara mitt arbete på det sätt som jag önskar utan mina hörhjälpmedel. I mitt arbete möter jag elever som behöver lite extra stöd och då behöver jag höra allt det som de berättar för att kunna ge dem det stöd som de behöver. Det är det som är mitt jobb”.

Hon upplever också att hon idag har en helt annan ork efter arbetsdagens slut. Livet efter jobbet med familj och vänner fungerar mycket bättre idag än tidigare då hon ofta hamnade i soffan framför tv:n eftersom orken hade tagit slut.  

Min hörselnedsättning får barnen att reflektera
Hon säger att hon ibland funderar på om hennes hörselnedsättning har fört någonting gott med sig. Och kanske har den det, för när hon i sitt arbete som lärare pratar med sina elever om hur man ska vara mot varandra och att alla ska respekteras för den man är så finns det ett naturligt avstamp.
– I och med min hörselnedsättning har barnen reflekterat över att saker som är lätta för dem kan vara svåra för mig och tvärtom. Vi pratar mycket om att ta hänsyn till varandra och hjälpas åt när det behövs. De diskussionerna kanske inte hade varit lika självklara annars, säger hon.

Ulrika är noga med att alla som är i klassrummet tar hänsyn till varandra och här har hennes hörselnedsättning spelat en stor roll för det lugn som är i hennes klassrum idag.
– Barn pratar gärna i munnen på varandra för de är så ivriga och har så mycket att berätta. Men det fungerar inte för mig, så nu räcker eleverna upp handen när de vill prata, de väntar på sin tur och de lyssnar på varandra på ett annat sätt. Vi ger var och en den tid man behöver för att göra sin röst hörd och alla blir lyssnade på. Så sammantaget har min hörselnedsättning faktiskt fört någonting riktigt gott med sig.

Text: Anne Svedberg
Foto: Johan Skantze

Läs här om du vill veta mer om Roger hörselprodukter eller prova kostnadsfritt på jobbet.

Den här artikeln är en annons från Phonak