Fånga tidiga signaler på ohälsa

Jobba förebyggande genom att fånga tidiga signaler.
Foto: Emelie Petterson

Med facit i hand är det ganska enkelt att inse att man borde ha gjort saker på ett annat sätt…i efterhand. När någon gått i väggen – då sker det ju inte över en natt. När någon fått hjärtinfarkt, skadats på jobbet eller när en kollega tar livet av sig, blir sjuk av stress eller lider av psykisk ohälsa – då visar det sig ofta att det funnits tidiga signaler, som man i efterhand kan analysera och lägga pusslet utifrån.

Att jobba med tidiga signaler är att arbeta förebyggande. Det är inte ett reparationsarbete. Det handlar ofta om att stanna upp, undersöka vad som händer och analysera.

Ska man bli ett hälsosamt och hållbart företag så behöver man inte lägga fokus på alla. De allra flesta har det helt okej. Man motionerar lagom, kommer leva allt längre och har det hyggligt med hälsan. MEN så finns det fall där vi behöver stanna upp. Lära mer. Förändra och utveckla. Det handlar inte bara om statistik eller procentsatser.

När vi jobbar med ohälsa, vill vi att individerna ska fångas tidigt. För vi som jobbar med frågan vet: ”Ju tidigare vi fångar upp dem som behöver, desto bättre kan vi hjälpa, och det blir också billigare för företaget”.

GDPR-säkert system

Rehappen föddes ur ett behov av ett GDPR-säkert system för frånvaro och med tanken att sättet vi tar hand om våra medarbetare behöver bli mer PROFESSIONELLT. Inte så att alla chefer behöver vara utbildade psykologer, men chefer tycker det är svårt i vissa situationer. Det är också svårt att fånga individer och data utan ett bra system. Vi som jobbar med frågan får ofta höra ”vilken tur att ni fanns där” när det i själva verket borde ske systematiskt.

Vi måste tillåta oss upptäcka i tid – då är det så mycket lättare.

Idag är arbetsgivaren ofta chefen. Som en chef som vi jobbar med sa på en av våra utbildningar:

”Det är svårt att ensam ta tag i saker som chef. Och så mycket lättare om alla gör det tillsammans, alltid som en rutin. Då blir det ingen stor grej, utan något man bara gör, för sådana är rutinerna.”

Finns det signaler i ditt företag?

Ofta följer företag statistik och procentsatser och försöker anonymisera data.

Vi gör precis tvärt om. Vi använder riktig data för att identifiera personer för att säkerställa att företaget stöttar med samtal i tid. Vi kallar det ”data för att prata”. Svårare än så behöver det inte vara. Sen behövs utbildning, stöd, rutiner, system anpassning och kreativitet.

Text: Kristina Elliot

HÅLLBARA FÖRETAG

Rehappen hjälper företag och individer att skapa hållbara verksamheter genom digitalisering, stöd i ledarskap, arbetsmiljö och coaching. Vi tar ett helhetsgrepp om organisationens välmående och prestationer. Vi brinner för:

• Att skapa hållbara medarbetare och ledare.

• Att sänka sjukfrånvaron.

• Att investera i personalen och ge avkastning på både hälsa och produktivitet. • Arbetsmiljö.

• Utbildning, Ledarutveckling och chefsstöd (AFA godkända).

• Systemstöd för sjukfrånvaro.

Finns i hela Sverige, i Finland, Danmark, Schweiz och Tjeckien. www.rehappen.se

Den här artikeln är en annons från Rehappen