Det är nog det bästa som hänt mig

Foto: Kim Alexander, Mecs

Mårten Jeppsson fick en hörselnedsättning redan som barn och undersökningarna visade att det satt i öronsnäckan. Dessvärre fanns det heller inget att göra åt det och Mårten beskriver en uppväxt präglad av missförstånd och tuffa situationer till följd av hörselnedsättningen. Men i takt med att han sökt hjälp som vuxen, och fått olika hjälpmedel, har vardagen gradvis förbättrats. Men det var först för tre år sedan den stora förändringen inträffade i hans liv.

Mårten har arbetat i restaurangbranschen under större delen av sitt liv, och nu som köksmästare på Löderups Strandbad. Restaurangkök är en bullrig miljö som ger stora utmaningar för honom, inte minst när han arbetat utomlands och dessutom skulle höra ett språk han inte helt behärskar, men han har alltid trivts med arbetet som kock.

Nya hjälpmedel

Utan hörapparater hör Mårten väldigt lite men även med hörapparater har han behövt vara väldigt koncentrerad och hjärnan jobbar ständigt för högtryck. Efter en arbetsdag blev han väldigt trött och upplevde under arbetsdagen att kollegorna ständigt behövde ställa om sina frågor.

Foto: Kim Alexander, Mecs

Så när Mårten för tre år sedan valde att söka hjälp och började använda sina nya hörapparater och mikrofonen Roger Table Mic II i arbetet, underlättade det livet för honom. Men då han fortfarande upplevde att slamret från köket påverkade arbetssituationen vände han sig återigen till Phonak.

Lösningen blev Roger On

– Det var då jag fick prova Roger On. Det är en mikrofon som kopplas till mina hörapparater och som kan placeras var som helst. Förutom att den också filtrerar bort allt slamrande kan jag nu höra allt som den kollega som bär mikrofonen säger, oavsett var vi befinner oss i köket.

De positiva reaktionerna lät inte vänta på sig. Personalen på Löderups Strandbad behövde inte längre upprepa sina frågor och tyckte att Mårten blivit lyhörd.

– Det måste vara det ultimata betyget att få höra för en person med hörselnedsättning. Mina hjälpmedel är helt klart bland det bästa som hänt mig, avslutar Mårten.

Text: Patrick Ekelius, Mecs

Vill du också prova Roger-produkter kostnadsfritt? Klicka här

ROGER – NÄR DU BEHÖVER MER ÄN HÖRAPPARATER

Hörapparater gör ett utmärkt jobb för att förbättra taluppfattningen för personer med hörselnedsättning. Ändå är det många som upplever att det är svårt att höra exempelvis i mötessituationer med störande bakgrundsljud eller då talaren befinner sig på avstånd. Det är i dessa situationer Roger-mikrofoner och mottagare hjälper dig att kommunicera och delta.

Både mikrofoner och mottagare är baserade på Phonaks Roger-teknik som trådlöst överför tal över avstånd och i störande bakgrundsljud.

Den här artikeln är en annons från Phonak