Återhämtning är en medveten handling

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa har kurser i Återhämtningsinriktat förhållningssätt som leds av återhämtade brukarrepresentanter från psykiatrin. De har ett inifrånperspektiv, till skillnad från gemene man. FOTO: Fredrik Reuterhäll

Arbetsgivare vet nog inte att 70–90 procent av de med psykisk ohälsa återhämtar sig, tror Mikael Tell, egenerfaren kursledare inom Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH.

Det är möjligt med en lyckad återgång i arbete efter sjukskrivning

Det är möjligt att komma tillbaka till arbete efter att ha insjuknat i psykisk ohälsa, det är möjligt att jobba med psykisk ohälsa om det finns rätt strategier på arbetsplatsen. Det är något RSMH:s kurser ”Återhämtningsinriktat förhållningssätt” för personalgrupper utgår ifrån.

– Återhämtning handlar om att ta tillbaka kontrollen över sitt liv. Att gå från passivt jag till aktivt jag, från hopplöshet till hopp. Att befinna sig i ett sammanhang där man har relationer och är efterfrågad, säger Mikael Tell och fortsätter:

–  När arbetsgivare får höra hur ”galna” vi kursledarna har varit tidigare – jämfört med idag – förstår de att återhämtning är möjlig med rätt hjälp i rätt tid. Men att det kan handla om två steg fram och ett steg bak. Återhämtning tar olika lång tid för olika personer.

Mikael Tell menar att arbetsgivare vanligen dömer arbetstagaren efter sin egen arbetskapacitet. Att psykisk ohälsa ofta inte syns utanpå och att det därför är svårt att bedöma hur mycket en anställd kan jobba.

Mikael Tell, egenerfaren kursledare på RSMH. Foto: Anna Morin

– Den som kommer från sjukskrivning vill gärna arbeta som förr vid återkomsten till jobbet. Det är upp till arbetsgivaren att sätta gränser. Det kan gå bra att jobba heltid för vissa. Andra behöver dagar för vila i emellanåt.

Att återhämta sig är att återta livet

Mikael Tell har återtagit det han inte har gjort på många år när han har mått dåligt. Till exempel bilkörning, matlagning, idrott, resor, relationer, arbete och att skriva musik.

– När jag blev symptomfri genom terapi och mediciner vågade jag mig på att göra saker igen. Jag har bland annat bearbetat de svåra åren i mina låttexter och föreläsningar. Det har hjälpt. Jag sökte mig också till miljöer där jag träffade människor med liknande erfarenheter, berättar han och tillägger:

– Livet har blivit mycket bättre idag än före jag var sjuk. Jag är lycklig. Mycket tack vare kärleken från min fru. Hon får mig att orka betydligt mer än när jag var ensam.

 Text: Carin Aissa Nabseth

  • Återhämtning är ett verktyg. Begreppet började användas inom brukarrörelse och forskning i USA på 1970-talet. Till Sverige kom begreppet först på 1990-talet.
  • Återhämtning är en individanpassad process. Inte en Quick fix.
  • Återhämtning är inte detsamma som att bli botad.
  • Återhämtning innebär att känna igen sina begränsningar.
  • Återhämtning är en fråga om att resa sig på skakiga ben till ett nytt liv.
  • För att återhämta sig måste personer med psykiska funktionsnedsättningar tillåtas att försöka, misslyckas och försöka igen. Källa: www.rsmh.se
Den här artikeln är en annons från RSMH