Mer energi när en helt ny värld öppnade sig

Ingenjören Jan Graversen kämpade i många år med nedsatt hörsel. Han tog sig igenom mötena på jobbet, men kunde knappt höra vad kollegorna sa och när han kom hem var han dödstrött och orkade inte göra någonting. Till slut gick det inte längre och idag kan han bara ångra att han inte gjorde något åt hörseln tidigare.

Den här artikeln är en annons från Phonak

Målet: Noll olyckor på arbetsplatsen

För en kontorsanställd är det en självklarhet att komma hem oskadd från jobbet. Men i tillverkningsindustrin är säkerhetsfrågan ständigt aktuell. På SCA:s fabrik i Munksund har man en holistisk ansats där personalens hälsa ses som en viktig del för säkerheten….

Den här artikeln är en annons från Försäkringskassan

Återhämtning är en medveten handling

Arbetsgivare vet nog inte att 70–90 procent av de med psykisk ohälsa återhämtar sig, tror Mikael Tell, egenerfaren kursledare inom Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH.

Den här artikeln är en annons från RSMH

Så minskade Orust kommun sjukfrånvaron

På Orust är kommunen största arbetsgivare. Vård-skola-omsorg sköts dygnet runt av engagerad personal. Men det är ett krävande jobb i en sektor präglad av hög arbetsbelastning, något som ibland leder till upprepad sjukfrånvaro. Kommunen jobbar därför förebyggande – och med ekonomiskt bidrag från Försäkringskassan, har man hittat en modell för en friskare arbetsplats.

Den här artikeln är en annons från Försäkringskassan

Ny handbok ska förenkla radonmätning på svenska arbetsplatser

Sedan införandet av den nya Strålskyddslagen år 2018 uppstår ofta frågor kring hur man ska mäta radon på arbetsplatser. Som Sveriges största radonlaboratorium har Radonova Laboratories därför tagit fram en handbok som ska göra det enklare att göra rätt och säkerställa att människor inte utsätts för onödiga hälsorisker på sina arbetsplatser.

Den här artikeln är en annons från Radonova

SCA: Mål om nollvision av arbetsplatsolyckor i sikte

– Alla ska komma hem oskadda från jobbet. Det säger Sandra Åström, HR-strateg på SCA.
För en kontorsanställd är det en självklarhet, men i tillverkningsindustrin jobbar man ständigt med säkerhetsfrågan. På SCA:s fabrik i Munksund har man en holistisk ansats där personalens hälsa ses som en viktig del i säkerhetsarbetet.

Den här artikeln är en annons från Försäkringskassan

Skillnaden mellan då och nu är en fungerande vardag

–Tidigare upplevde jag mycket frustration både på och utanför jobbet. Frustrationen bottnade i att jag ville vara delaktig, men jag hörde inte allt som sades och det hindrade mig från att vara en del av det som hände fullt ut. Idag mår jag mycket bättre och känner mig så mycket lugnare. All den energi som tidigare har gått åt till frustration och viljan att vara här och nu kan jag idag istället använda till andra saker som jag vill göra. Nu finns helt enkelt energin där, säger Ulrika Magnusson.

Den här artikeln är en annons från Phonak

1 av 3 HR-chefer vet inte vad sjukfrånvaron kostar

En undersökning bland 300 HR-chefer visar på bristande kunskap om hur stor sjukfrånvaron i den egna organisationen är, vad den beror på och hur mycket sjukskrivna medarbetare kostar.
Samtidigt skulle företagen kunna sänka både sjukfrånvaron och kostnader markant genom bättre kunskaper och mer träffsäkra åtgärder.

Den här artikeln är en annons från MedHelp Care