Det är nog det bästa som hänt mig

Mårten Jeppsson fick en hörselnedsättning redan som barn och undersökningarna visade att det satt i öronsnäckan. Dessvärre fanns det heller inget att göra åt det och Mårten beskriver en uppväxt präglad av missförstånd och tuffa situationer till följd av hörselnedsättningen. Men i takt med att han sökt hjälp som vuxen, och fått olika hjälpmedel, har vardagen gradvis förbättrats. Men det var först för tre år sedan den stora förändringen inträffade i hans liv.

Den här artikeln är en annons från Phonak

Fånga tidiga signaler på ohälsa

Med facit i hand är det ganska enkelt att inse att man borde ha gjort saker på ett annat sätt…i efterhand. När någon gått i väggen – då sker det ju inte över en natt. När någon fått hjärtinfarkt, skadats på jobbet eller när en kollega tar livet av sig, blir sjuk av stress eller lider av psykisk ohälsa – då visar det sig ofta att det funnits tidiga signaler, som man i efterhand kan analysera och lägga pusslet utifrån.

Den här artikeln är en annons från Rehappen

Bolaget som bröt sjukskrivningstrenden

Landskronabolaget SWEP förser Sverige och omvärlden med värmeväxlare och har under sin livstid gått från lokalt till globalt, något som krävt hög produktionstakt. Men trots hårt arbete är sjukfrånvaron låg – tack vare ett förebyggande hälsoarbete och bidrag från Försäkringskassan.

Den här artikeln är en annons från Försäkringskassan

Mer energi när en helt ny värld öppnade sig

Ingenjören Jan Graversen kämpade i många år med nedsatt hörsel. Han tog sig igenom mötena på jobbet, men kunde knappt höra vad kollegorna sa och när han kom hem var han dödstrött och orkade inte göra någonting. Till slut gick det inte längre och idag kan han bara ångra att han inte gjorde något åt hörseln tidigare.

Den här artikeln är en annons från Phonak

Målet: Noll olyckor på arbetsplatsen

För en kontorsanställd är det en självklarhet att komma hem oskadd från jobbet. Men i tillverkningsindustrin är säkerhetsfrågan ständigt aktuell. På SCA:s fabrik i Munksund har man en holistisk ansats där personalens hälsa ses som en viktig del för säkerheten….

Den här artikeln är en annons från Försäkringskassan

Återhämtning är en medveten handling

Arbetsgivare vet nog inte att 70–90 procent av de med psykisk ohälsa återhämtar sig, tror Mikael Tell, egenerfaren kursledare inom Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH.

Den här artikeln är en annons från RSMH

Så minskade Orust kommun sjukfrånvaron

På Orust är kommunen största arbetsgivare. Vård-skola-omsorg sköts dygnet runt av engagerad personal. Men det är ett krävande jobb i en sektor präglad av hög arbetsbelastning, något som ibland leder till upprepad sjukfrånvaro. Kommunen jobbar därför förebyggande – och med ekonomiskt bidrag från Försäkringskassan, har man hittat en modell för en friskare arbetsplats.

Den här artikeln är en annons från Försäkringskassan

Ny handbok ska förenkla radonmätning på svenska arbetsplatser

Sedan införandet av den nya Strålskyddslagen år 2018 uppstår ofta frågor kring hur man ska mäta radon på arbetsplatser. Som Sveriges största radonlaboratorium har Radonova Laboratories därför tagit fram en handbok som ska göra det enklare att göra rätt och säkerställa att människor inte utsätts för onödiga hälsorisker på sina arbetsplatser.

Den här artikeln är en annons från Radonova

SCA: Mål om nollvision av arbetsplatsolyckor i sikte

– Alla ska komma hem oskadda från jobbet. Det säger Sandra Åström, HR-strateg på SCA.
För en kontorsanställd är det en självklarhet, men i tillverkningsindustrin jobbar man ständigt med säkerhetsfrågan. På SCA:s fabrik i Munksund har man en holistisk ansats där personalens hälsa ses som en viktig del i säkerhetsarbetet.

Den här artikeln är en annons från Försäkringskassan