Yrkena där det är vanligast att jobba efter 65

Yrkena där flest jobbar efter 65

Du&jobbet kan för första gången presentera listan över yrkena med störst andel 65-74-åringar. Konsthantverkare toppar. I fysiskt tunga jobb är det däremot få som håller efter 65. Lägst ligger industrirobotoperatörer.

Omkring 106 000 personer över 65 år har fortfarande en anställning. För första gången kan Du&jobbet, med hjälp av uppgifter från SCB, presentera en lista över anställda i åldern 65-74 år och vilka yrken de har.

Resultatet visar att det är stora skillnader mellan yrkesgrupper.

De som fortsätter att jobba är sådana med fria yrken, som konsthantverkare (17,3 procent av alla i yrkesgruppen är över 65 år). Och framför allt är de högutbildade. Bland yrkena med störst andel utövare i åldern 65-74 år finns chefer (10,4 procent), präster (10,3 procent), direktörer (7,3 procent), politiker (7,2 procent)och läkare (7 procent).

I andra änden av skalan finns många yrken med fysiskt tunga arbetsmiljöer. Där är det få som fortsätter efter 65 år. Det gäller t ex maskinoperatörer och montörer (0,8 procent), men här finns också andra grupper med slitsamma arbetsmiljöer, som köks- och restaurangbiträden, där färre än 1 procent av alla i yrket är över 65 år.

•Läs mer i Du&jobbet nr 1!

Anställda, 65-74 år. Andel av samtliga (16-74 år) i resp yrke.

Industrirobotoperatörer               0,4%
Datatekniker/dataoperatörer       0,7%
Processop vid stål- o metallverk   0,8%
Koreografer och dansare              0,8%
Processop, glas o keram prod      0,9%
Köks- och restaurangbiträden      0,9%
Maskinoperatörer, livsmedelsind  1,0%
Maskinop, gummi- o plastind        1,0%
Dataspecialister                           1,0%
Kassapersonal m.fl.                     1,0%
Handpaketerare/fabriksarb         1,0%
Fotomodeller m.fl.                        1,0%
Storhushålls- o restaurangpers   1,1%
Grovarb inom bygg o anläggn     1,1%
Maskinop, kemisk-teknisk ind      1,1%
Godshanterare och expressbud  1,1%
Processop, trä- o pappersind      1,1%
Förskollärare o fritidspedagoger 1,1%
Montörer                                    1,2%
Resevärdar m.fl.                         1,2%
Brevbärare m.fl.                         1,2%
Militärer                                     1,2%
Försäljare,detaljhand,demonstr  1,2%
Processop, kemisk basind           1,2%
Säkerhetspersonal                     1,3%
Lager- och transportass             1,3%
Poliser                                       1,4%
Kundinformatörer                      1,4%
Övriga servicearbetare              1,4%
Slaktare, bagare, konditorer      1,4%
Formgivare                                1,4%
Teckn, underhållare, idrottsprof  1,4%
Städare m.fl.                              1,4%
Maskinop, graf ind, pappersvind  1,6%
Medhjälp, jordbr, trädgård, fiske 1,7%
Maskinop, metall- o mineralbeh   1,7%
Målare, lackerare,skorstensfej    1,7%
Behandlingsass, fritidsledare      1,8%
Torg- och marknadsförsäljare     1,8%
Maskinoperatörer, trävaruind     1,9%
Malmförädlingsop, brunnsborr    1,9%
Lokförare m.fl.                            1,9%
Gruv- o bergarb, stenhuggare    2,0%
Maskin- och motorreparatörer     2,0%
Byggnads- och anläggningsarb   2,0%
Säljare, inköpare, mäklare m.fl.   2,0%
Maskinop, text-, skinn- o läderind 2,0%
Frisörer och annan servicepers    2,1%
Grafiker m.fl.                                2,1%
Elmontörer, tele- o elektronikrep 2,1%
Vård- och omsorgspersonal         2,1%
Tull-, taxer- o socialförsäkrtjm      2,3%
Gjutare, svetsare, plåtslagare      2,3%
Chefer för särskilda funktioner     2,4%
Specialister,biologi, jord- skogsbr 2,4%
Sjukgymnaster, tandhygienister  2,4%
Agenter, förmedlare m.fl.             2,5%
Renhållnings- o återvinningsarb  2,6%
Journalister, författare, inform     2,6%
Sjuksköterskor                            2,7%
Fotografer, sjukhustekn mfl        2,8%
Byggnadshantverkare                 2,8%
Grundskollärare                          2,8%
Fysiker, kemister m.fl.                 2,9%
Övrig kontorspersonal                2,9%
Biomedicinska analytiker            2,9%
Möbelsnickare, modellsnickare    3,0%
Drift- och verksamhetschefer      3,0%
Barnmorskor,sjuks m särsk komp 3,2%
Företagsek, marknadsf o perstjm 3,2%
Civilingenjörer, arkitekter m.fl.   3,2%
Ingenjörer och tekniker              3,2%
Driftmaskinister m.fl.                 3,3%
Redovisningsekono, adm ass    3,3%
Finmekaniker m.fl.                     3,3%
Däckspersonal                          3,4%
Smeder, verktygsmakare m.fl.    3,4%
Drejare, glashyttearb, dekormål 3,4%
Maskinförare                             3,4%
Biblioteksassistenter m.fl.          3,5%
Skräddare, tapetserare m.fl.       3,7%
Psykologer, socialsekr m.fl.         3,9%
Kontorssekreterare o datareg     3,9%
Bokförings- och redovisningsass  4,0%
Piloter, fartygsbefäl m.fl.            4,2%
Matematiker och statistiker        4,2%
Pedagoger m teoretisk speck     4,3%
Arkivarier, bibliotekarier m.fl.      4,5%
Andra lärare och instruktörer      4,5%
Säkerhets- o kvalitetsinsp          4,6%
Gymnasielärare m.fl.                 4,7%
Jurister                                      4,8%
Regissörer och skådespelare       4,9%
Garvare, skinnberedare o skom   5,0%
Tidningsdistr, vaktmästare m.fl.   5,0%
Växtodlare, jordbr o trädgård      5,0%
Samhälls- och språkvetare          5,0%
Adm i offentlig förvaltning          5,1%
Fordonsförare                            5,1%
Administratörer i intresseorg      5,2%
Kompositör, musiker, sångare    5,3%
Lantmästare, skogsmästare       5,3%
Skogsbrukare                             5,6%
Chefer för mindre företag o enh  5,7%
Djuruppfödare och djurskötare    6,2%
Universitets- och högskollärare   6,5%
Pastorer                                     6,5%
Speciallärare                              7,0%
Hälso- och sjukvårdsspecialister  7,0%
Högre ämbetsmän och politiker  7,2%
VD, verkschefer m.fl.                 7,3%
Fiskare och jägare                    9,1%
Skulptörer, målare m.fl.            10,2%
Präster                                     10,3%
Chefstjänstemän i intresseorg   10,4%
Växtodl o djuruppf, blandad dr  15,6%
Konsthantverk, trä, textil, läder 17,3%
Totalt för samtliga yrken             2,5%